RING OSS 0500-49 90 00

info@knistad.se

Knistad 1 541 92 Skövde

Boka online Kontakt

Herrgårdsbloggen

Till bloggen

Det är meningen att detta skall vara en positiv blogg

men den skall också avspegla verkligheten i hur det är att driva en Herrgårds rörelse.

I september 2015 åt jag lunch med Katarina Jonsson som är kommunensordförande i Skövde. Vi pratade om hur det var att driva Knistad Herrgård m.m. i samtalet kom det upp att en kollega/konkurrent pressade kommunens politiker på att få ett driftsbidrag, annars skulle de göra om First hotell billingehus till flyktingförläggning. Hon lovade mig att aldrig kommunen skulle gå med på det. i Januari 2016 gick min kollega ut med att de skulle göra en storsatsning ihop med kommunen där kommunen köpte ett utomhusbad och en liten markbit för 45 miljoner. En markbit och bad som man sålt för 500.000kr 7 år tidigare till hotellet. Det var ingen tvekan om att detta var ett dolt bidrag. Då gick man ut och sa att det var för att ”rädda Skövde” från en flyktingförläggning. Efter hand har man väll förstått att det inte håller juridiskt, nu försöker man med en variant där de 45 miljonerna är en delfinansiering till kongresshallen som skall byggas. Det har alltså egentligen inte med backen och badet att göra. Jag reagerade såklart men har inte fått något gehör från alliansen eller SD. Vi valde då att pröva detta rättsligt. Det tycker jag är ett logiskt sätt att göra. Det handläggs just nu i förvaltningsrätten. Av någon konstig anledning så har kommunen inte tid att vänta utan skall ”klubba igenom” avtal m.m. utan att veta att det är lagligt. För mig som precis haft ett detaljplans arbete så verkar detta jätte konstigt då kommunen inte vågade anta detaljplanen för 20 hus om inte vi visste att vi skulle få ta ner två träd? Att kommunen tar beslut på något som faktiskt inte alls osannolikt kan vara olagligt känns inte bra. Detta har Knistad gått ut med officiellt idag.

Knistad AB driver verksamhet inom turistnäringen i Skövdekommun. 2014 bytte verksamheten ägare och sedan dess har över 10 miljoner kronor investerats direkt i verksamheten. Verksamheten har ökat, 2015 blev bästa året genom tiderna då 18.585 gäster sov över på Knistad Herrgård i samband med konferens, golf eller annan aktivitet. Företagets omsättning ökade från att stadigt varit ca 30 miljoner de senaste 10 åren till 42 miljoner. I bokningsprognosen för 2017 pekar på att 2017 blir första året genom tiderna när över 20.000 personer sover över på Knistad Herrgård. Vi beräknas omsätta ca 45 miljoner. Vi investerar i Äppelbyn som tillför 20 nya villor, permanent boenden till Skövde kommun. Vi har över 40 heltidsanställda och ca 75 personer som får lön från Knistad AB varje månad.

Knistad AB ställer sig kritiskt till att Skövde kommun ger en kollega/konkurrent i branschen 45 miljoner i bidrag till byggnation av en kongresshall. Vi tycker att de 105 miljoner kommunen satsar på området Billingen med skidspår, motionsspår, cykel-slingor m.m. är positivt för kommunen och turistnäringen. Det företag som kommer att ha absolut störst vinning av denna satsning är såklart First Hotell Billingehus, vi accepterar det. Det vi inte accepterar är den sponsring på 45 miljoner som kommunen ger direkt till den norska hotellkedjan. Vi har framfört detta till kommunledningen, när vi inte fått gehör har vi ansökt om att få detta prövat rent juridiskt. Den processen är inledd. Att kommunen väljer att bortse från den rättsliga prövningen och ändå ”klubba igenom” ett beslut som inte allt för osannolikt kan vara olagligt, det ställer vi oss frågande till.

Dan Persson VD Knistad Herrgård

För Er precis som vi tycker att detta känns konstigt, ber vi skicka ett mejl till kommunfullmäktiges ordförande conny.brannberg@politiker.skovde.se