Måndagsgolfen 2017

Info om måndags-golfen

Kontaktperson:
Jesper Wickman

MÅNDAGSGOLFEN
Tävlingen spelas måndagar med shotgunstart 09.00.
Första omgången går av stapeln den 17/4-17!
Öppen för samtliga medlemmar i Knistad GCC
Anmälan senast lördagar kl 18.00 på golf.se
Startavgift:  30 kr
Startlista publiceras senast söndag eftermiddag innan tävling.
A klassen med hcp  upp till 17,9
B klassen med hcp 18,0 – 36,0
Klassindelningen avgörs vid 1:a start, spelar sedan i samma klass oavsett handikappjusteringar under året.
Herrar och Damer spelar tillsammans.
Segraren i resp klass erhåller 7 poäng, 2:an 6 etc.
De 10 bästa resultaten räknas under säsongen. Den sista omgången som även är avslutning spelas som en separat tävling för att resultaten skall kunna färdigställas.
Priser per omgång och klass
1:a pris  50 kr
2:a pris  40 kr
3:e pris 30 kr
Vid färre än 10 startande per klass utgår 1 pris, vid färre än 5 startande utgår 2 pris.
Extrapris från Knistad Herrgård
Vid varje omgång med fler än 20 startande lottas 2 luncher ut bland samtliga deltagare. Färre än 20 startande lottas 1 lunch ut.
De fem bästa i varje klass som genomfört minst 10 omgångar erhåller priser.


Nyfiken på måndags-golfen?


Info