Måndagsgolfen 2017

Info om måndags-golfen

Kontaktperson:
Jesper Wickman, jesper@knistad.se

MÅNDAGSGOLFEN
Tävlingen spelas måndagar med shotgunstart 09.00.
Öppen för samtliga medlemmar i Knistad GCC
Anmälan senast lördagar kl 18.00 på golf.se
Startavgift:  30 kr
Startlista publiceras senast söndag eftermiddag innan tävling.
A klassen med hcp  upp till 17,9
B klassen med hcp 18,0 – 36,0
Klassindelningen avgörs vid 1:a start, spelar sedan i samma klass oavsett handikappjusteringar under året.
Herrar och Damer spelar tillsammans.
Segraren i resp klass erhåller 7 poäng, 2:an 6 poäng, 3:an 5 poäng etc.
De 10 bästa resultaten räknas under säsongen. Den sista omgången som även är avslutning spelas som en separat tävling för att resultaten skall kunna färdigställas.
Priser per omgång och klass
1:a pris  50 kr
2:a pris  40 kr
3:e pris 30 kr
Vid färre än 10 startande per klass utgår 1 pris, vid färre än 5 startande utgår 2 pris.
Extrapris från Knistad Herrgård
Vid varje omgång med fler än 20 startande lottas 2 luncher ut bland samtliga deltagare. Färre än 20 startande lottas 1 lunch ut.
De fem bästa i varje klass som genomfört minst 10 omgångar erhåller priser.


Nyfiken på måndags-golfen?


Info