Jakt på Stora Bjurum

Våra jaktmarker ligger vid Stora Bjurum, en av landets vackraste gårdar med anor från medeltiden. Jaktområdet är hela 2 000 hektar stort och ligger precis intill Hornborgasjön.

Tack vare detta har vi bland de bästa förutsättningarna i landet för gåsjakt. På markerna finns även gott om annat vilt, som vildsvin, rådjur, bock, älg och kronvilt. Välj själv mellan öppna jakttorn eller inbyggda med skjutluckor.

Under 2014 och 2015 har vi satsat mycket på viltvård, vi har utfodrat och skapat bästa möjliga förutsättningar för viltet. Vi tror att detta kommer visas sig än mer under 2016.

Vi har inte jagat någon Kronhjort under 2014 och 2015 under slutet av 2015 märker vi en ökning av Kronhjort i markerna därför kommer vi jaga mer Kronhjort under 2016 Kronhjortsmarken bedrivs i samband med kombijakterna.

Andreas Lindgren är jaktledare och ansvarar för jakten. Andreas har under 2014-2015 tagit fram nya såtar och satsat mycket på viltvården. Alla såtar har säkra pass och de allra flesta passen är det torn eller skjutpallar på. Vi har också startar igång 4 vildsvinsåtlar med vakkojor till. Åtlarna är flitigt besökta av vildsvin. Det finns möjlighet att komma och jaga på våra åtlar året om.


Jakt på Stora Bjurum?


Info

Stora Bjurum, vid Hornborgasjön, har en brokig historia.

Under en ganska lång tid i historien sammanföll gränserna för församling, socken samt gods, och godsägaren bestämde givetvis i alla tre fallen. Ett slags svenskt feodalt vilda western, med en allsmäktig sheriff. Man har också bränt stora mängder sprit här, bränneriet är inhyst i en stor byggnad en bit från det lilla slottet. Därför odlade man mycket potatis, som i sin tur lockade till sig tranor på våren där de letade efter fjolårspotatis i åkrarna ner mot sjön. Så nu vet ni varför det är så mycket tranor här.

Idag renoveras och byggs det för fullt. Nuvarande ägare Georg Sjödal försöker återställa godset och dess byggnader efter Sveriges längsta arrendetvist som pågick i över 30 år. Givetvis blev underhåll eftersatt under tiden, och det finns mycket att ta i.

Numera bränns ingen sprit här heller,

och potatisåkrarna är sedan länge insådda med vall. Under många år fanns här mjölkkor, men sedan Georg tog över har verksamheten gått över till köttdjur. Detta skedde ungefär samtidigt som tvisten om utegångsdjuren på Revingehed härjade som värst, och Länsstyrelsen beviljade därför Georg och hans dåvarande kompanjon att starta en ranchdrift under uppsikt av SLU.

Sedan dess har korna gått ute året runt, med i första hand skog som vindskydd. De kalvar med andra ord i stora hagar, vilket bevisligen leder till friskare djur. Men det innebär också problem i handhavandet. I Sverige är det lag på att alla kalvar måste märkas inom tio dagar timmar. Inte helt lätt när de rör sig fritt på stora ytor. Kor kan dessutom bli ganska arga när man vill åt deras kalvar.