RING OSS 0500-49 90 00

info@knistad.se

Knistad 1 541 92 Skövde

Boka online Kontakt

Herrgårdsbloggen

Till bloggen

Knistad Herrgårds historia

Vägen från säteri till konferenshotell

Knistad Herrgård, tidigare Knistad Säteri, har anor sedan 1300-talet. Fram till 1646 var Knistad i kronans ägo. Det förvärvades då av kommendanten Hildebrand Uggla, som hörde till fjärde generationen av släkten Uggla. Den vackra Barbro ingick äktenskap med Jacob Lind af Hageby från granngården Sunetorp. Efter ombyggnader fick gården vid den här tiden sitt nuvarande utseende. Lindarna planterades och året var 1748.
Makarnas sonson sålde gården 1779 till ryttmästare Gyllenberg. Två söner ärvde Knistad, varav den ene sonen, kallad “Bankbokhållaren”, var en originell man. Han vurmade för höga torn, vilket återspeglas i södra salongens väggmålningar. I parken byggde Gyllenberg ett eget 20 meter högt torn av stenblock. Detta torn störtade dock och Gyllenberg råkade komma inunder. Han skadades svårt och avled efter en tid. Några kvarliggande stenblock vittnar om denna händelse.

Genomgripande ombyggnad

Erik Israel Gyllenberg testamenterade Knistad till Riddarhuset eftersom inga arvingar fanns. Arrendatorn på gården, Knut Åkerberg, fick tillstånd att köp Knistad år 1900. Åkerberg var en duglig jordbrukare och djurhållare. Gården stannade i familjens ägo i tre generationer.
1988 bytte gården ägare och en genomgripande ombyggnad sattes igång 1989. Golfbanan och klubbhuset (mejeriet) invigdes 1 juni 1990. Hotell och restaurang ett år senare, det vill säga 1991. I och med nybygget av den fjärde flygeln – Villa Ekeblad – har Knistad återskapats efter ursprunget. I många år hade det bara funnits tre flyglar. Den tredje flygeln – Stallet – härstammar från 1600-talet liksom huvudbyggnadens tornklocka, stämplad 1690.

Helt sjärvförsörjande

Gården var förr helt självförsörjande med lant- och skogsbruk, djurhållning, tegelbruk, mejeri, smedja, kraftverk med mera, och det fanns 16 utegårdar. Numera består den av 1500 tunnland åker och skog. Åkermark och ladugård fanns för en besättning av 140 mjölkdjur.

Efter ombyggnaden och restaureringen som skedde under överinseende av Länsmuseet disponerar vi 4000 kvadratmeter golvyta, där stora delar har återställts i ursprungsskick. Huvudbyggnadens övervåning har originalgolv, tak- och väggmålningar samt originaldörrar. Paneler och avbröstningar har fått sin ursprungliga färg. Gamla tapeter har tagits fram och kopierats av Birgit Bjurström, Stockholm. Baren har en arsenikfri 1800-talstapet. I gamla vinkällaren har valv skapats och där ligger numera en förnämlig vinkällare. Den södra timrade flygeln har innertak av handskräddade bräder och en kalkstensbelagd entré, troligen från 1600-talet. Här finns nu omklädningsrum, bastu och konferensrum.

På bilderna i galleriet ser Ni Dag Johansson som renoverade Knistad Herrgård och byggde golfbanan. Tack vare Dag är Knistad Herrgård så fint som det är idag.