Lerduveskytte

I lerduveskytte, som är en av världens mest populära skyttegrenar, sätts din precision på prov. Vår egen skjutbana ligger endast 150m från herrgården. Gör ett avbrott mitt i dagen eller avrunda arbetet med att utse er pricksäkraste medarbetare.

Inte alla har provat på att skjuta med en riktig bössa. Andra har provat och blivit bitna. En timme på vår egen skjutbana med lite friskluft och våra härliga aktivitetskillar kan bli både spännande och uppfriskande.
Vem är egentligen pricksäkrast på kontoret?
Tidsåtgång ca 1h
För större sällskap kan detta var en av generna i en 5 kamp.