Herrgårdsbloggen

Fredagen blev minst sagt annorlunda

livet är spännande och roligt!

För er som följt mig på bloggen är läser mina FB inlägg vet att jag varit bekymrad över vad Skövde kommun har tänkt att göra med Billingehus. Det har varit en fråga som splittrat politiken och det har även splittrat näringslivet i Skövde. Ibland har jag känt att jag tjatat för mycket i frågan och känt mig ensam ibland. Jag själv har bara tre år i branschen och att då ta på sig branschens ”hatt” har känts nästan lite för mycket. Som tur är har jag sedan vinter 2015 vetat att branschens gigant och största förebild Petter Stordalen delat mina tankar. Den 23 Januari 2017 kände jag att jag inte ville exponera allt själv. Jag bad då Petter Stordalen om hjälp kollegor i mellan. Att han skulle säga till kommunen i Skövde vad han och Choice ståndpunkt var i detta. Han lovade att han skulle göra det och tyckte att jag skulle stå på mig. Redan den 23 Januari bokade han möte med Skövde kommun. Tyvärr fick han ställa in det men skrev istället ett brev. Oj vilken reaktion det blev när brevet kom ut i media. Stordalen är en förebild i branschen och någon som jag tror vi alla ser upp till. För mig kändes det bra att den bästa i branschen delar mina tankar.

Läs Petter Stordalens brev till Skövde kommun nedan.

Kommunens avtal med First Hotels

”Jag tillskriver er med anledning av de avtal Skövde kommun ingått med bolag inom First Hotels-koncernen avseende Billingehus och vill på detta sätta klargöra min och Nordic Choice-koncernens uppfattning i frågan. Nordic Choice driver för närvarande verksamhet i två hotell i Skövde, Clarion Collection Hotel Majoren samt Quality Hotel Prisma. Nordic Choice önskar fortsatt bedriva verksamhet i kommunen och även utveckla verksamheten, i den mån det tillhandahålls rimliga förutsättningar för detta.

Mot denna bakgrund är vi i grunden positivt inställda till att det genomförs en satsning på Billingen som turism- och friluftsområde. Samtidigt är vi allvarligt oroade över kommunens planer på att ingå en anmärkningsvärd affärsuppgörelse med en enskild aktör, hotellkedjan First Hotels, varigenom kommunen genom en bolagsaffär förvärvar mark som inte blivit föremål för någon värdering.

Det framstår enligt vår mening som uppenbart att den förvärvade marken inte är värd 45 miljoner kronor och att avtalet därför i allt väsentligt är en subvention med syftet att First Hotels ska kunna bygga en kongresshall och därigenom utveckla sin egen verksamhet. Om kommunen skulle gå vidare med dessa planer, och alltså i praktiken låta Skövdes skattebetalare bekosta investeringar för en internationell hotellkedja, innebär det en kraftig snedvridning av konkurrensen mellan hotell- och konferensföretagen i regionen.

Nordic Choice har inget emot konkurrens eller att konkurrerande aktörer genomför investeringar vid sina anläggningar så länge det är fråga om konkurrens på lika villkor. När en kommun subventionerar en specifik aktör med offentliga medel är det emellertid inte fråga om konkurrens på lika villkor, utan om att ett företag gynnas på övrigas bekostnad.

Om Skövde kommun går vidare med planerna avseende Billingehus kommer det leda till ekonomisk skada för Nordic Choice och övriga aktörer inom hotell och konferens i regionen. En vidare konsekvens av kommunens agerande är att det under överskådlig tid lägger en våt filt över utvecklingen av hotell- och konferensmarknaden i Skövde när incitamenten för att med egna medel genomföra investeringar i kommunen försvinner. Vi utgår då från att kommunens bidrag endast riktas till First Hotels och att Nordic Choice och andra aktörer inte kan förvänta sig motsvarande stöd.

Förvaltningsrätten förväntas i närtid lämna besked om affären med First Hotels är laglig eller inte. Inom en i sammanhanget kort tid kommer kommunen och övriga berörda således få en tydlig indikation på lagligheten i den föreslagna affären med First Hotels. Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt och svårbegripligt, om det stämmer, att kommunen avser att genomföra

transaktionen utan att invänta förvaltningsrättens prövning, särskilt som det inte finns någon möjlighet att häva avtalet eller på annat sätt få transaktionen att återgå och utan att bryta mot avtalen med konsekvenser ett avtalsbrott för med sig.

Det framstår som högst oklart vad kommunen ska göra för det fall affären därefter förklaras olaglig efter att avtalen godkänts i kommunfullmäktige och bundenhet inträtt. Vad är nackdelen med att vänta ytterligare en tid om man på det sättet kan uppnå klarhet om affärens laglighet?

Jag vill mot denna bakgrund uppmana kommunens företrädare att återigen överväga det riktiga i att gynna en viss aktör inom hotell- och konferensbranschen och på det sättet hindra andra aktörer från att utveckla verksamheten i Skövde. Kommunen bör i vart fall avstå från att hasta igenom en transaktion som mycket väl komma att förklaras olaglig efter domstolens prövning.

Med vänliga hälsningar

Petter A. Stordalen

Tur man inte vet allt innan…..

Då hade man förmodligen inte gjort det man gör.....

När jag köpte Knistad Herrgård var det rosa skimmer och allt verkade jättebra. Ganska omedelbart efter tillträdet märkte jag att väldigt mycket inte var som det verkade. Den förra ägaren betalade inte ut löner enligt kollektivavtal, man hade inte skött brand allt var utgånget 2012 (två år tidigare), man hade aldrig gjort någon ventilationskontroll, hissarna var avstängda för att man inte gjort det åtgärder lagen säger m.m. Jag kan göra listan hur lång som helst. Det tog mig nästan två år att få i ordning på allt detta. Vi har gjort det fantastiskt och idag kan jag stolt säga att allt är i ordning på Knistad Herrgård och all personal får precis den lön som de har rätt till m.m. Ni visar det sig att kommunen skall hjälpa den gamle ägaren och en konkurrent First hotell Billingehus med ett driftsbidrag på 45 miljoner. Detta har gjort mig så förtvivlad och ledsen, förbannad. Ja Ni kan nästa säga vad Ni vill. Jag har pratat, skrivit insändare, diskuterat med politiker, varit för involverad på socialmedia. Ingen har reagerat, man har pratat i termer som det är bra för Skövde, vi behöver mer bäddar. INGEN har vågat säga NEJ vi kanske borde titta på det här en vända till. Vi kanske inte skall ge First hotell 45 miljoner i driftsbidrag, det kanske inte är rätt personer/företag att göra Skövdes största turistsatsning med. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och Miljöpartiet har ställt sig mycket frågande till allt, de har blivit hånade offentligt. Alliansen har medvetet gjort frågan otydlig för Skövdes invånare. Så helt plötsligt börjar några personer faktiskt våga ifråga sätta. De senaste dagarna börjar kritiken verkligen synas. I tidningarna är det fullt med insändare som undrar varför 45 miljoner skattepengar skall skickas inte till en privat aktör och varför är alliansen inte intresserade av att förklara affären.

Billingesatsningen

Igår spenderade jag kvällen med att sitta på kommunfullmäktige

Som några av Er säkert läst så är jag inte så glad för att Billinge satsningen blandats ihop med Billingehus. Jag ser det som en snedvriden och osund satsning. Igår var det debatt i stadshuset och jag var där. Kände att jag måste följa med när jag har så mycket åsikter.

Nedan ser Ni en debatt artikel som jag skrev idag till SLA.

Ge mig 45 miljoner annars är jag inte med

Igår satt jag med och lyssnade på kommunfullmäktige när satsningen på Billingeaffären skulle debatteras. I dessa tider är det lätt att man går hårt åt politiker, vem det drabbar beror givetvis vad man själv tycker är rätt. Jag måste säga att jag i mellan åt satt och blev imponerad av våra förtroendevaldas arbete. Conny Brännberg var helt strålande och lyckades till och med leda ett så viktigt möte med glimten i ögat. Igår var det tydligt att alla inklusive Knistad Herrgård och jag vill att man tar vara på Billingen.  Nu har frågan trattats ner tydligt till två kärnfrågor. 1. Vad kostar detta totalt, vad mer behövs göras när man gör ett sådant stort ingrepp, vägar, bussar, eventuellt andra byggnader, tjänster. Slutar det verkligen på 150 miljoner eller kan det bli 250 miljoner 2. Skall kommunen verkligen blanda sig i och investera i privata företag. Vad alla än säger så är det absolut i gråzonen för kommunallagen. Det är långt ifrån självklart att detta kommer gå igenom och det kommer att överklagas, det är 100% säkert. Är det inte då bättre att verkligen säkerställa detta?

Att Billingehus kräver överpris/bidrag för att de skall satsa är inte bra, varken på kort eller lång sikt för Skövde. Jag tror att framgång för företag, föreningar, kommuner, familjer alla grupper av människor bygger på en tydlig värdegrund/kultur. Där många små och ibland stora beslut under en längre tid skapar trygghet och förståelse vilka spelregler gäller. Att man helt plötsligt kan betala 45 miljoner för något utan värdering och att det inte är något problem känns konstigt. Det är också tråkigt att näringslivsforum och flera andra stora företag i regionen tycker att detta är okej. Man säger att besöksnäringen är den viktigaste branschen samtidigt är man beredd på att ge enskilt stöd till en aktör? Hur skulle volvo reagera om man gav en kollega 1 miljard i stöd? Skulle volvo tycka att det var rimligt och bra för Skövde? Billingehus omsätter nämligen ca 40 miljoner, de får alltså en årsomsättning av kommunen i bidrag.

Många tittar bakåt i debatten, vad Arne Sandberg gjorde för att skapa Billingehus. Det Arne gjorde var att han donerade 17 miljoner till Billingehus, kommunen skapade vägar och parkeringar. Företagaren och visionären gav alltså för att få. Idag är det helt omvänt, First hotell har låtit en hel anläggning som är så viktig för Skövde stå och totalt förfalla. Man har bokstavligen sugit ut varenda krona av det Arne Sandberg skapade för att nu kräva för att eventuellt vara med att ge? I min värld skall kommunen vara med och skapa förutsättningar, företagen skall ta risken och därmed också vara berättigade vinsten. Tror man att man kan göra avsteg från denna ”kultur” så skapar man en oro. Vilka spelregler gäller? Hur skall jag göra ute på Knistad Herrgård, vi är väldigt konkreta med vår hus satsning – Äppelbyn. Vi bygger 27 hus som är de första i sitt slag. De första runda fastigheterna i Sverige, ritade av Jonas Bohlin en världskänd arkitekt. Vi har jobbat med en gemensam agenda med kommunen där området skall vara klart våren 2017. Beskedet jag fick förra veckan var att kommunen kan dra ut vatten och avlopp men de kan bara ta ett projekt i taget, vilket medför att vi kan få vatten först 2020? Kostnaden är 5 miljoner? Man kan vräka ur 45 miljoner för något som bara kommer vara en kostnad. Jag erbjuder Skövde kommun 27 inflyttningsklara villor, nationellt intressanta, där jag är helt övertygad om att det kommer vara intresse från människor som flytta till Skövde, men man har inte råd/tid att investera 5 miljoner som man får tillbaka direkt med anslutningsavgifter och sedan tjänar pengar på?? Jag har redan investerat 1 miljon i Äppelbyn, jag har tagit risken då borde kommunen skapa förutsättningar?

 

Nu löser vi allt ihop med riktigt duktiga tjänstemän på kommunen och med bra banker, men tyvärr tror jag att många ger upp i denna typ av frågor. Det är viktigt att man tar små steg hela tiden i en utveckling av en kommun. Man löser inte utvecklingen med en stor smäll som kan sätta all ”kultur”, Skövdeanda och företagande i gungning.

 

Mitt förslag är ge Bilingehus betalt det marken och badet är värt (max 5 miljoner). Skapa alla de fantastiska aktiviteter m.m. som är planerade (om det finns medel kvar till andra satsningar också såklart). Låt First hotell sköta sina egna affärer, om de inte kan finansiera sina affärer är jag helt säker på att den kommersiella världen kommer lösa detta. Någon kommer köpa Billingehus och ge det den omsorg och de investeringar som Billingehus borde fått under 17 år. Säger First hotell att de kräver 45 miljoner för att vara med i samarbetet, då är de inte rätt samarbetspart tycker jag.

 

Dan Persson

VD Knistad Herrgård

 

Torsdag – idag skall jag sitta och lyssna nästan hela dagen.

Idag är det min tur att sitta och lyssna, det skall bli kul. Jag är inbjuden till Tillväxtdagarna av Swedbank.

Fick köra snabbt upp till Knistad Herrgård, ut och gå med båda hundarna en långpromenad. Checka av med Tommy så att allt var klart inför att polisen skulle komma och kolla vår nya vapenförvaring. Det är så coolt när man har medarbetare som bara fixar saker. Allt var perfekt och det var underbart. Några små samtal med medarbetare och sedan bar det av in till Skövde. Tillväxtdagarna, skall jag vara ärlig hade jag inget direkt syfte med att åka in. Jag visste knappt vad programmet innehöll. Jag tyckte att Swedbank gjort en sådan kalas inbjudan och Christina som är bankchef i Skövde hade bjudit in mig ”personligen”. Det tyckte jag var trevligt och det räckte för att jag skulle ta mig tid. Nu vet jag att jag förmodligen kommer reta upp några som läser detta, men det bjuder jag på :). Det började med att en kvinna från UD (har tyvärr glömt namnet) skulle berätta om hur regeringen såg på detta med hållbar tillväxt. Jag höll på att somna, ibland undrar man om det blir några beslut ”där uppe”. Det var fina böcker och rekommendationer hit och dit, skall jag vara ärlig var det svårt att ens efteråt förstå vad hon egentligen sa eller ville ha sagt. Det var fullt med folk från näringslivet på träffen, det var kul, jag träffade många att ”mingla med”. Nästa man på scen var Björn Söderberg, han berättade om sina företag han startat från absolut ingenting i Nepal. Det var en grym föreläsning och alla blev super imponerade. Han hade verkligen passion, jag ville höra mer och framför allt ville jag höra vad han hade att säga om hur vi skall göra i ett I land till skillnad från Nepal. Efter Björn var det dags för hållbarhetsansvarige på IKEA, wow vilket företag, här snackar vi proffs. Leif Hultman heter mannen som har uppdraget att se till att IKEA växer med hållbarhet. Föreläsningen var konkret och väldigt imponerande. En kanon dag helt enkelt.

Min reflektion blev ändå lite kluven, där sitter alla vi från näringslivet, alla tyckte att Björn var en fantastisk kille, vilken insats han gör. Vi måste nu iväg in i våra nya stora bilar, ringa med vår nya mobil telefon till vår barn som svarar i sin nya mobiltelefon och säga att vi är lite sena. För mig känns det lite som hyckleri och jag kan inte säga att jag är bättre själv. Där satt vi och pratade om integration och hjälpa till, att offra sig själv nästan. I bakhuvudet tänker jag på Billingehus affären där Alliansen är beredd att olagligt slänga bort 50 miljoner i ren panik för att det absolut inte få komma flyktingar upp bland de fina dyra villorna på berget. Jag råkade säga detta på plats, det var inte så populärt, men faktiskt sant!

Jag är en tänkare………

Som ofta genomför mina tankar.....

Många tycker nog att jag är en glad skit, jag tycker det är trevligt att uppfattas så också (jag är medveten om att jag varit lite gnällig några inlägg innan men det är ovanligt). Alla människor har ju flera sidor, det är så enkelt att sätta människor i fack. Jag pendlar mellan vårt hem Kaptensbogård i Jönköping och Knistad Herrgård nästan varje dag. Det är en resa på 1 timme och 15 minuter. Jag hinner tänka mycket på den tiden, vissa dagar blåser jag på med musik och sjunger med. Andra dagar tänker jag tyst i bilen…. I veckan hade jag en sådan resa, jag fick in en radiokanal med en predikan. En predikan om hjärtat/själen. Jag och min fru pratar om dessa frågor ganska mycket. Jag skojar ofta bort det (glada skiten) och min fru tror inte att jag lyssnar. Men Catherine är en väldigt klok kvinna och framför allt hon är en av de mest omtänksamma människor jag vet. Vi har pratat mycket om själen, finns det en själ? Vart sitter själen i såfall. Catherine utmanar mig ”ofta” och jag viftar bort det, men samtidigt tänker man ju lite sedan. Därför blev det så intressant när predikan började om hjärtat. Hjärtat är ju en muskel som försörjer oss med syresatt blod, så att det pumpar runt i kroppen. Men många gånger säger man ju också ”hon har ett stort hjärta” , ”han har ett gott hjärta” m.m. Vad menar man då? Är det hjärtat eller är det själen? Det finns såklart något mer där inne. När en människa blir lite pressad, säger man att det munnen talar är hjärtat fullt av.

I Skövde diskuteras det just nu om en eventuell flyktingförläggning på Billingen. Många är pressade.  Helt plötsligt är det många som är beredda på att bryta mot kommunallagen, skänka bort 50 miljoner av skattepengar för att det absolut inte får bli flyktingförläggning. De säger saker som att det skall komma 800 hormonstinna män. Varför skulle män från Syrien var hormonstinna, varför säger man att det bara är män, när statistiken är något helt annat. Minst 30% är barn. Någon uttalar sig att om det kommer utlänningar till vårt berg då går det under? Vad är det hjärtat är fullt av? rädsla, fördomar, girighet? Politiker kan tänka sig att rädda berget från detta genom att kasta sig in i affärer för flera 100 miljoner utan underlag, för att slippa hjälpa människor som flyr från krig och politiskt våld. De kan säga det öppet utan att någon reagerar. Det är många hjärtan ”där ute” som förmodligen inte mår så bra, som är fyllda av…………………..

Trevlig helg

Oj det tog många dagar att hinna blogga igen…..

Tanken var att det skall vara minst ett inlägg per dag på bloggen. Nu har jag varit iväg och haft så mycket att göra, så det har inte varit möjligt.

Det kan ju vara svårt att komma ihåg vad man gjorde vilken dag. Det jag skall berätta om nu kommer jag nog aldrig glömma. I Tisdags skulle jag klippa mig lite snabbt innan jag stack vidare ner till Göteborg och hotellet inför Mässan som startade på Onsdagen. Jag åkte in klockan 17.00 till Skövde på vinst och förlust för att hitta en klipptid. Jag tog gatan med frisörsalonger, första salongen jag tittade in i var helt proppfull med folk. Jag tänkte att det kan ju aldrig gå att få någon tid där. Gick vidare förbi en liten salong, där inne satt en man i 40-50 årsåldern ifrån ett annat land, salongen var helt tom. Jag tänkte att dit kan man nog inte gå in. Gick förbi och upp till ändan på gatan där det var en ny modern salong med massa tjejer mellan 20-40 år med perfekt slingat hår som jobbade. Jag gick in och frågade efter en tid men tyvärr var det fullt. Hon som tog emot mig rekommenderade en salong (samma salong som jag redan frågat i). Jag tänkte så illa kan det väll inte gå, jag går in till den utländska mannen. Han hade då en kund som han klippte, jag reagerade på hur trevlig och omtänksam han var. Jag frågade om han hade tid för mig sedan, det hade han. När jag trodde han var färdig så började han smörja in kunden med raklödder. Sedan rakade han honom med rakkniv. Riktigt snyggt och elegant. När han var klar med kunden och städat av var det min tur. Jag sa: klipp inte för kort nu, jag måste ha en snygg frisyr imorgon, jag skall stå på scen direkt på morgonen och prata. Han sa inga problem och började klippa, min skepsism vändes ganska snabbt till nyfikenhet. Det började anksa snart börja se bra ut. Jag frågade: hur länge har du jobbat som frisör? Han berättade att han jobbat i över 25 år som frisör utbildat sig både för män och kvinnor. Han kommer från syrien och har bara bott i Sverige i två år. Jag berömmer honom för Svenskan. Han säger att Svenskan är viktig för att komma in i samhället. Han berättar att hans fru har fått timjobb, dottern går på gymnasiet och sonen har fått heltidsjobb  i Jönköping. Så rullar samtalet vidare, jag är riktigt nöjd med frisyren, han frågar om jag vill ha en rakning också. Jag säger ja och det var en härlig upplevelse som jag kommer göra ofta. När allt är klart skäms jag lite över min inskränkthet, varför gick jag förbi denna salong flera gånger? Var det för att han var utländsk? Jag som pratar om vikten av intergrering, hur skall det gå till om ”de” inte får chansen. Jag fick ett stämpelkort och ett hejdå som lät såhär, hej då brorsan. Helt underbart! Han heter Joha och jag kommer gå dit varje gång nu!