RING OSS 0500-49 90 00

info@knistad.se

Knistad 1 541 92 Skövde

Byggnader

Knistad Herrgård har anor som sträcker sig tillbaka till 1300-talet.

Alla byggnader på gården har sin egen historia och identitet. Här kan du läsa om var och en.

Villa Hammarhjelm

Villa Hammarhjelm är från 1700-talet och är en av våra äldsta flyglar. Här bodde dåtidens tjänstefolk och villan är döpt efter dåvarande ägaren Hammarhjelm. I dag innehåller byggnaden hotellrum.

Myrna

Denna flygel tjänade ursprungligen som gårdens smedja. I ett av rummen hade rättaren, förmannen på gårdens jordbruk, sitt kontor. I dag har vi konferensrum och en bastuavdelning – separat för damer och herrar – i byggnaden.

Denna byggnad innehåller dessutom en mängd spännande väggmålningar. Dessa målningar tror man gjordes av den kringresande målare som fick i uppdrag av en av ryttmästare Gyllenbergs söner, även kallad bankbokshållaren, att måla vackra landskap med torn. Väggmålningarna gjordes för att smycka ut det lilla rum han fick bo i medan han målade väggarna i södra salongen. I dag finns målningarna i ett teknikrum och vid önskemål visar vi dem gärna för våra gäster.

Stallet

I Stallet som är den tredje flygeln, har vi i dag konferensrum. Vid renoveringen av denna byggnad fann man en liten plats med en halmbädd. Detta utrymme användes som sovplats av postdiligensen.

Villa Ekeblad

Den fjärde flygeln, Villa Ekeblad, byggdes 1991 och efterliknar en tidigare byggnad som stod på samma plats. När bygget färdigställdes var Knistad Herrgård helt återskapat efter ursprunget. I dag innehåller flygeln hotellrum komplett med tre sviter.

Mejeriet

Den vackra gamla Mejeribyggnaden har vi bevarat väl. I denna byggnad producerades förr i tiden gårdens mejeriprodukter. I dag är byggnaden helrenoverad invändigt och används till två andra ändamål. På undervåningen har vi inrett ett topputrustat gästkök och på övervåningen finns vår golfsvit med fin utsikt över nejden.

Magasinet

Byggnaden vi kallar Magasinet innehåller i dag stilfulla hotellrum. Tidigare användes byggnaden som spannmålsmagasin och teglet som huset är byggt av producerades en gång i tiden av gårdens eget tegelbruk.

Villa Uggla

Villa Uggla är den femte flygeln, före detta tjänstebostad men innehåller numera hotellrum, både dubbelrum och enkelrum.

 

Utbyggda Smedjan

Det är många byggnader som tillhör Knistad Herrgård. Den gamla utbyggda smedjan är även den byggd av gårdsproducerat tegel. I dag finns våran största event och fest-lokal här med oanade möjligheter.

Göstas loge

Logen användes ursprungligen som stall och kunde husera upp till tolv hästar. I dag är den inredd i två våningar och innehåller en mängd aktiviteter av äventyrlig karaktär. Den kallas för Göstas loge, efter mannen som ligger bakom de invändiga aktiviteterna.


Vill du veta mer och Knistad Herrgård?